Aktuella räntor

(Gäller fr o m 2024-07-02)

Ekobankens räntor omprövas normalt kvartalsvis. Ränteändringar annonseras här på bankens hemsida.

Konton

Bundet konto med fast ränta 1 år, årlig ränteutbetalning 3,00 %
Bundet konto med fast ränta 2 år, årlig ränteutbetalning 2,50 %
Bundet konto med fast ränta 5 år, årlig ränteutbetalning 2,60 %
Sparbrev med uppsägningstid 1-9 mån (förtida uttag 0,1 %, min 100 kr) 2,30 %
Sparbrev med uppsägningstid 12 mån (förtida uttag 0,1 %, min 100 kr) 2,75 %
Sparkonto 1,80 %
Ekobanken Spar (ränta beräknas från första kronan vid saldo överstigande 10.000 kr) 3,25 %
Sparkonto för barn upp till 18 år, från första kronan 2,30 %
Ekokonto 0,00 %
Stödkonto 0,00 %
Oikocredit Sparkonto (förtida uttag 0,1 %) 1,50 %
Skogskonto, Skogsskadekonto 2,50 %

Lån

Med hållbarhetsrabatt* Lån över 2 miljoner kr Lån under 2 miljoner kr
Bolån med bunden ränta 3 månader 4,70 % 5,10 % 5,35 %
Bolån 2 år 4,90 % 5,00 % 5,25 %
Bolån 5 år 4,80 % 5,05 % 5,10 %
Borgenslån
  9,00 % 

* Hållbarhetsrabatt ges till hus eller lägenheter som är märkta med miljömärkningarna Svanen eller Miljöbyggnad Silver/Guld. För bedömning av hållbarhetsrabatt till småskaligt ekologiskt byggande, vänligen ta kontakt med banken.

Ovanstående räntor kan variera i enskilda fall. Ekobankens räntor omprövas normalt kvartalsvis.

Effektiv ränta

Exempel 1: Hypotekslån med månadsvis rak amortering (fastighet som säkerhet)
Lånebelopp 400 000 kr
Lånets löptid 30 år
Nominell ränta 2,75 %
Effektiv ränta 2,78 %
Amorteringsfria perioder 0 mån
Uppläggningsavgift 0 kr
Exempel 2: Borgenslån med månadsvis rak amortering (borgen som säkerhet)
Lånebelopp 100 000 kr
Lånets löptid 10 år
Nominell ränta 6,00 %
Effektiv ränta 6,17 %
Amorteringsfria perioder 0 mån
Uppläggningsavgift 0 kr
Ekobanken har ingen aviseringsavgift för lån som betalas via Autogiro.