Spirea

Våra kunder

När ett företag eller en förening får ett lån i Ekobanken godkänner de samtidigt att banken får publicera dess verksamhet och ändamålet med lånet. Verksamheter som Ekobanken finansierar är väl grundade initiativ som skapar nytta för samhället, respekterar naturen och ger människor möjlighet att utvecklas.

Ekobankens värdegrund handlar om vikten av ett etiskt agerande i våra aktiviteter i omvärlden. Då bankens främsta påverkan sker genom utlåningen påbörjades under 2016 arbetet med att relatera låneprojekten till de Globala målen. Under varje utlåningsområde presenterar vi kort bankens bidrag till de olika målen. Avsikten är att väcka medvetenhet om målen och lyfta en diskussion om dem och därför kan valet av mål förändras.