Ekobankens företagslån

En av våra målsättningar är att vara en naturlig samarbetspartner för det hållbara företagandet och föreningslivet och den sociala ekonomin i Sverige. Därför finansierar vi verksamheter och projekt som är samhällsförnyande i bred mening, samtidigt som de har en sund ekonomi och organisation. Kontakta någon av våra företagshandläggare för att få personlig hjälp.

Ansök om att bli företagskund

Ansöka om företagslån

En låneansökan prövas alltid först utifrån Ekobankens utlåningskriterier, så att det ekologiska, sociala eller kulturella mervärdet framgår och kan beskrivas. En koppling till de globala målen ska också göras. När en kreditansökan har skickats in får den som söker lån även fylla i en checklista med frågor kring hållbarhet (exempelvis klimatpåverkan, biologisk mångfald, mänskliga rättigheter mm).Utöver det bedömer vi också återbetalningsförmågan utifrån affärsplan eller andra beskrivningar av verksamheten/projektet och ekonomiska uppgifter. På blanketten för kreditansökan finns en uppställning över vilka uppgifter som behöver lämnas in.

Det krävs säkerhet för alla lån i Ekobanken. Fastigheter och bostadsrätter belånas som högst upp till 75 procent av aktuell värdering, men exakt belåningsgrad bedöms från fall till fall. En annan vanlig säkerhet är personlig borgen och borgenskretsar, där en och samma person får gå i borgen för maximalt två månadslöner. Företagsinteckning är också en möjlighet men är mer ovanligt som säkerhet i Ekobanken. 

Ansökan

När banken fått in ansökan görs en sedvanlig kreditprövning. Av ansökningsblanketten framgår vilka bilagor och upplysningar som normalt behöver bifogas ansökan. En fullständigt ifylld låneansökan underlättar handläggningen och gör att besked om lånet kan ges snabbare.

När lånet beviljats får kunden ett skriftligt meddelande om det. Ett låneerbjudande från banken måste nyttjas inom 6 månader.

 

Crowdfounding

Crowdfunding innebär att en stor grupp individer med små summor hjälper till att finansiera en verksamhet, istället för att en eller ett fåtal investerare bidrar med en större summa. 

Mikrofonden

Säkerhet via Mikrofonden

Mikrofonden är civilsamhällets och kooperationens egna riskkapital-kooperativ.

Rådgivning

Är du i starten av att starta upp ett företag eller projekt? Förutom att prata med oss finns det många kostnadsfria rådgivare för olika ändamål och syften.

hand skriver på papper

Låneansökan för företag

Fyll i din låneansökan.