Omställningslån

Ekobanken erbjuder Omställningslån. Detta lån riktar sig till företag och föreningar som vill ställa om sin verksamhet i en hållbar riktning.

Omställninglån

Ekobanken finansierar hållbara projekt och redovisar dessa öppet. Vi har även finansierat omställning främst på energisidan och bolånesidan. Nu utökar vi vårt vårt erbjudande med Omställningslån. Detta lån riktar sig till företag och föreningar som vill ställa om sin verksamhet i en hållbar riktning.

Kriterier för omställningslån:

 • till förnybar energi
 • från konventionellt till ekologiskt eller biodynamiskt jordbruk
 • genom utfasning av material/byte av material
 • anpassning till klimatförändringar
 • från linjär till cirkulär ekonomi
 • till hållbara transporter
 • till hållbara byggnader

Läs mer om exempel på projekt som kan kategoriseras som omställningslån.

Vi erbjuder dig:

 • Lån för omställning
 • En hållbar bank med lång erfarenhet inom hållbarhetsområdet
 • Transparens – vi redovisar alla lån externt
 • Ett nätverk och plattform inom hållbar utveckling

 

Vad vi behöver av dig: 

 • Kreditansökan
 • Särskild dokumentation på vad för omställning som ska ske
 • Godkännande av att Ekobanken redovisar lånen öppet som Omställningslån
 • Årsvis uppföljning av omställningsprojektet
 • Sedvanliga krav på säkerhet för lånet gäller
 • Ekobanken är en medlemsbank och låntagare måste bli medlem i banken

Är du intresserad av att söka ett omställningslån är du varmt välkommen att kontakta oss.