Bankens medarbetare 1998

Historik

 

1980 Fria Kulturfonden startar i Järna.
1986 Sparkassan Sola startar i Hökarängen.
1992 Fria Kulturfonden och Sola går ihop och bildar Ekosparkassan.
1996 Ekobanken grundas och lämnar in ansökan om banktillstånd som medlemsbank.
1998 Ekobanken startar den 30 september i Järna med hjälp av en dispens från kapitalkravet och får starta med ett kapital på 10 miljoner kr. Ekosparkassan läggs ner och så gott som alla medlemmarna går in i Ekobanken.
1999 Banken förhindras att växa vidare på grund av ofullständig banklagstiftning och banken tvingas be kunder att inte sätta in mer pengar.
2000 Politiskt arbete leder fram till att en lagändring planeras och därmed får Ekobanken tillstånd att växa med en kapitaluppbyggnad i takt med bankens tillväxt. Banken flyttar från Klockargården på Södra Järnvägsgatan i Järna till det nyrenoverade kontoret i Skäve Magasin.
2002 Allt fler resor och föredrag runtom i landet. Den första projektlånebroschyren kommer ut. Arbetet med Lokalekonomisk finansiering startar.
2003 Namnbyte till Ekobanken Medlemsbank. De första ideella ombuden börjar. De första Lokalekonomidagarna vid Växjö Universitet hålls.
2004 Idéarbete i förtroendekretsen och enkät till kunderna. Ekobanken är medgrundare till Sveriges Kreditgarantiförening.
2005 Kontoret i Gamla Stan i Stockholm öppnas och resorna för att besöka kunder i Göteborg blir allt tätare. Arbetet med mikrofinans i Sverige startar.
2006 Internettjänsten och Girokopplingen lanseras – enklare att vara kund i banken.
2007 Bankens samtliga kontonummer anpassas till gängse struktur i andra banker och det blir möjligt att sätta in pengar på konton i Ekobanken via andra banker.
2008 Ekobanken har tioårsjubileum.
2009 Ekobanken Väst startar.
2010 Ekobanken får Nordiska Rådets Natur- och miljöpris.
2011 Sänkt insatskrav underlättar för mikrokrediter och privatlån.
2012 Ekobanken passerar under året en halv miljard i balansomslutning och har nu 17 medarbetare.
2013 Permanent Stockholmskontor öppnar.
2014 Ränterabatter till Hållbart byggande införs.
2015 Projekt betaltjänster har påbörjats. Ekobanken bäst i Fair Finance Guides granskning.
2016 Betaltjänster införs. Bankgiroanslutning. Ny internet- och mobilbank.
Ekobanken toppar återigen Fair Finance Guides granskning med hela 99 %.
2017 Första hela året då Ekobanken erbjuder betaltjänster i bankgirosystemet för företag.
2018 Banken firar sitt 20-årsjubileum. Ekobanken blir för fjärde året i rad i topp med 99 % i Fair Finance Guides granskning av de svenska bankernas hållbarhetsarbete. Tjänsten digital kontoöppning lanseras och kommunikationen med kunderna genom säkra meddelanden i internetbanken utvecklas.
2019 Banken passerar under året en miljard i balansomslutning. Vi vinner Södertälje kommuns Hållbarhetspris. Ekobanken startar en väl planerad organisationsförändring och beslutar att en ny vd ska tillträda 2020.
 2020   Ekobanken byter vd för första gången sedan banken startades. Coronapandemin var ett faktum. Banken fortsatt etta med 99 % i Fair Finance Guides granskning.
 2022  Ekobanken toppar återigen Fair Finance Guides granskning med hela 99 %.
 2023  Ekobanken har 25-årsjubileum.