Press

Frågor från media besvaras av:

VD, Maria Flock Åhlander 070-551 78 56.

Kommunikatör, Carola Widman, 072-586 24 77

Bilder

Pressbilder får användas fritt i anslutning till artiklar om Ekobanken. Ange Ekobanken som fotograf. Har du frågor om våra bilder är du välkommen att kontakta oss på info@ekobanken.se

Tidigare intervjuer

2022

Tillväxtresan - avsnitt 11

Av egen kraft - avsnitt från 7 november

Plan-B podden - avsnitt 22

Pressbilder

 VD

Maria Flock Åhlander

Styrelseordförande

Kristoffer Lüthi

Ekobankens huvudkontor

Skäve Magasin