Svamp i skogen

Klimat

”Ekobanken vill medverka till att skapa ekologiska, sociala och kulturella mervärden och göra det möjligt för människor att använda pengar på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Det mest kraftfulla verktyget i detta arbeta är bankens utlåningspolicy.” Läs mer i bankens rapport om klimatrelaterade finansiella upplysningar.

Läs mer