Prislista företag

Ny prislista från och med 2023-01-01. 

 

Företagspaket

  • Ekokonto/Stödkonto (transaktionskonto)
  • Bankgiroanslutning till transaktionskontot
  • Sparkonto för företag
  • Internetbanken med betaltjänster
  • Mobilbanken
  • Årligt engagemangsbesked till kunden
  • Möjlighet till ekonomisk genomgång hos en företagsrådgivare
  • Transaktioner via internet- och mobilbanken ingår. För övriga transaktioner se prislistan. 
 

1 375 kr/år

Företagspaket utan bankgiro 

825 kr/år

Betalningar och överföringar

Leverantörsbetalningar LB via fil 990 kr/per år
Löner via fil 990 kr/per år
Bankgiro Inbetalningar (OCR) 990 kr/per år
Manuell överföring/ betalning via uppdrag till bankens kontor 150 kr/st
Stående överföring respektive överföring mellan konton inom Ekobanken 0 kr/st

Kommunikation

Filöverföring via internetbanken 990 kr/per år
Bg Link, obegränsat antal filer (kunden behöver ha en särskild programvara) 2 900 kr/per år

Övrigt

Kontoutdrag per post 30 kr/st
Avisering per post av kontoinsättning/lön 15 kr/st
Extra engagemangsbesked 250 kr/st
Bankintyg 500 kr/st
 
Extra Bankgironummer 750 kr/år
Extra företagskonto med Bankgiro 950 kr/år
Avgift försäljning medlemsinsats 3 % på försäljningsbeloppet, minst 100 kr
Övriga åtgärder och utredningar, per timme 650 – 1 250 kr, minst 650 kr 

Lån och kredit

Uppläggningsavgift, lån, kredit, garanti 3 000 kr
Uppläggningsavgift byggkreditiv enligt offert
Ansökan om lagfart, uttag av pantbrev 1 000 kr
Båda åtgärderna samtidigt 1 500 kr
 Bistå med tillträde utan lån i Ekobanken 5 000 kr 
Övriga åtgärder och utredningar, per timme 650 – 1 250 kr, minst 650 kr
Nya lånehandlingar på grund av delning av pantbrev 1 000 kr
Säkerhetsbyte 2 000 kr
Förändrad amorteringsplan (sänkt amorteringsplan, uppehåll) 1 000 kr
Påminnelseavgift på lån 60 kr
Kravavgift på lån 180 kr
Garantier och garantiavtal, 2-3 % per år
Kontokredit, limitavgift, 1 % per år (1,5 % per år fr.o.m 2023-01-01) 

Reservation för ev. prisändringar.