Kallelse till ordinarie stämma 26 april

Välkommen till Ekobankens ordinarie stämma den 26 april 2024

samt seminarium och studiebesök.

Dagen inleds med ett inspirerande seminarium av Parul Sharma. Efter seminariet erbjuds ett studiebesök på Skillebyholm. På stämman kommer bokslutet att fastställas och sedvanliga årsmötesärenden enligt stadgarna att behandlas inklusive val av ledamöter till fullmäktige och revisorer samt ersättningar till dessa.

Datum och plats: 26 april 2024 på Skillebyholm.

Stämman pågår mellan 13.00 - ca 15.00, men innan dess börjar vi med seminarium samt studiebesök.

Till anmälan!

  • Plats: Skillebyholm
  • Seminarium: kl. 9.30 –11.00. Kaffe/te från kl. 9.00
  • Studiebesök: kl. 11.15-12.00 på Skillebyholm
  • Lunch på Vildvux: kl. 12.00–13.00 (gratis för medlemmar som är anmälda)
  • Stämman: kl. 13.00 – ca 15.00

 

Seminarium med Parul Sharma

Från globala utmaningar till personlig hållbarhet. Hur mår konsumenten idag?

Enligt FNs klimatpanel är jämlikhet en förutsättning för att minska våra utsläpp.
Men vad innebär det för Sverige? WHO menar att den västerländska produktionen påverkar redan marginaliserade gruppers hälsa och liv. Hur kan det vara möjligt? Och varför är antikorruption en styvmoderligt behandlad fråga i Sverige? 

Parul Sharma är hållbarhetsexpert, människorättsjurist samt författare och kommer närmast från Academy for Human Rights in Business. Dessförinnan har hon bland annat arbetat vid Sandvik AB som Global Head of CSR Auditing Suppliers och vid Stora Enso som Vice President Sustainability. Hon har dessutom innehaft rollen som Head of CSR Compliance vid Advokatfirman Vinge där hon var ansvarig för att bygga upp antikorruptionsprogram samt som ordförande lett regeringens Agenda 2030-delegation. Parul är sedan 2020 ordförande för Amnesty International Sverige. Mellan augusti 2023- augusti 2024 verkar hon som tf. Generalsekreterare på Institutet mot Mutor. Hon har lång erfarenhet av att stötta samtliga samhällssektorer i hållbarhetsfrågor.

Kallelse och förslag på dagordning finns att läsa här. Kallelsen skickas också ut via Goda Affärer som skickas ut till samtliga medlemmar.

Anmälan sker via formulär, senast 19 april. Länk till anmälan.


Vid frågor, kontakta banken per e-post: info@ekobanken.se eller per telefon 08-551 714 70 eller via säkert meddelande i internetbanken.