Earth Hour

Världens största miljömanifestation

Earth Hour 2024

Tillsammans höjer vi våra röster för planeten och ser till att världens beslutsfattare agerar för att stoppa klimatkrisen och bevara den biologiska mångfalden! 

Delta i världens största miljömanifestation för vår enda planet och släck lamporna på Earth Hour den 23 mars kl. 20.30-21.30. Läs mer på WWF:s hemsida.

Ägna 60 minuter till att göra något positivt på lördag den 23 mars

Tips på vad du kan ägna 60 minuter åt finns här.

De kommande åren är avgörande för vår framtid för att undvika oåterkalleliga skador på vår planet, och vi måste avsluta decenniet med mer natur än starten av det, inte mindre. För att få detta att hända måste individer, samhällen, företag och regeringar alla omedelbart öka sina ansträngningar för att skydda och återställa vårt gemensamma hem.

Vi vet att vi måste intensifiera arbetet, men hur gör vi? Med en uppmaning till hela världen att släcka sina lampor och ge en timme åt jorden, ägna 60 minuter åt att göra något positivt för vår planet. 

Bara en timme? Det kanske inte verkar så mycket, men magin händer när du, och människor i hela världen - i Asien och Afrika, Nord- och Sydamerika, Oceanien och Europa – människor i över 190 länder och territorier - alla ger en timme för vårt enda hem, skapar den största timmen för jorden.