Bild broschyr

Ny rapport från FN:s klimatpanel IPCC

Läget är allvarligt

Den 20 mars presenterade FN:s klimatpanel IPCC syntesrapporten, som är den sammanfattande och avslutande rapporten inom IPCC:s sjätte utvärderingscykel.

Det är ett tydligt budskap i rapporten; klimatförändringen påverkar redan människor och ekosystem. Läget är allvarligt och det är bråttom, men lösningar finns. Rapporten återspeglar det som klimatpanelen visat i tidigare rapporter, men tonen är högre och mer allvarlig. Det är tydligt – det är bråttom med klimatåtgärder. I rapporten presenteras slutsatserna från IPCC:s samtliga rapporter som publicerats under 2018–2023. Förenklat sammanfattat finns det några huvudbudskap i rapporten:

  • 1,5-gradersmålet är fortfarande möjligt, men det är snart för sent. Skillnaden mellan 1,5 och 2 grader är stor för människor och natur.  
  • Nuvarande klimatåtgärder både utsläppsminskning och anpassning är inte tillräckliga för klimatmålen eller att förebygga risker och skador.
  • Politikerna vet vad som krävs – nu behöver åtgärderna skalas upp och genomföras.
  • Avgörande att åtgärder gynnar både klimaträttvisa och hållbar utveckling.
  • De beslut och åtgärder som fattas under detta årtionde kommer att få konsekvenser för flera generationer under århundraden och längre.
Läs mer här: