Lila moln

Ekobankens årsredovisning 2022

Nu är Ekobankens årsredovisning för 2022 publicerad. I årsredovisningen finns sedvanlig information om bankens resultat, ställning och utveckling. I årsredovisningen kan du även bl.a. se listan på alla våra företagslånekunder med vilka globala mål de bidrar till främst, hållbarhetsinformation, lånekundernas koldioxidutsläpp, och exempel på hur och var vi har engagerat oss och vilka frågor i övrigt vi har arbetat med.

Vilken gemensam kraft som står bakom Ekobanken - kunderna, medlemmarna, förtroendevalda, medarbetare, samarbetspartners - stort tack!

Läs hela årsredovisningen här. 

Kort film med Ekobankens vd, Maria Flock Åhlander