Nedräkning till Earth Hour 2023

Världens största miljömanifestation

Earth Hour 2023

Tillsammans höjer vi våra röster för planeten och ser till att världens beslutsfattare agerar för att stoppa klimatkrisen och bevara den biologiska mångfalden! 

Delta i världens största miljömanifestation för vår enda planet och släck lamporna på Earth Hour den 25 mars kl. 20.30-21.30.

Läs mer på WWF:s hemsida.