Ränteändring

Ekobanken sätter normalt räntor kvartalsvis. I rådande läge har banken ändrat räntorna vid andra tillfällen.

Banken lånar inte upp kapital för att låna ut, utan banken arbetar med inlåning och utlåning. Räntenettot är det överskott som ska täcka bankens kostnader såsom drift, personalkostnader, it-utveckling och övriga kostnader.

Banken har bestämt att ändra räntorna per 3/7 efter nuvarande ränteläge efter Riksbankens senaste höjning. Räntan har ändrats på både inlåning och utlåning.

 

Aktuella räntor 

Privat

Företag och föreningar