Ekobanken skylt i Gamla Stan, Stockholm

Ränteändring

Ekobanken sätter normalt räntor kvartalsvis. Banken har bestämt att ändra räntorna per 3/1 efter de höjningar som Riksbanken genomfört under 2022. Räntan har ändrats på både inlåning och utlåning. 

Banken lånar inte upp kapital för att låna ut, utan banken arbetar med inlåning och utlåning. Räntenettot är det överskott som ska täcka bankens kostnader såsom drift, personalkostnader, it-utveckling och övriga kostnader. 

 

Aktuella räntor 

Privat

Företag och föreningar