Internetbanken syns på en datorskärm

Bekanta dig med nya internetbanken

Ny internetbank

Idag lanserar vi vår nya internetbank. Där kan du logga in och göra dina bankärenden. Det är en beta-version* så du kommer fortfarande kunna logga in på den gamla internetbanken en tid framöver innan den stängs ner helt. 

Vi kommer att gå ut med mer information när den gamla internetbanken stängs ner och innan dess får du gärna använda den nya internetbanken och bekanta dig med det nya utseendet och navigeringen.

In i framtiden

Den nya internetbanken lägger grunden för bankens fortsatta utveckling inför framtidens digitala banktjänster och produkter.  Vi planerar att lansera nya funktioner såväl för ditt privatsparande som för din verksamhet. Prova den nya internetbanken idag. En ny bankapp kommer också inom kort, som även den kommer att ersätta befintlig app. Mer information om det kommer snart.

Frågor och svar

Här kan du hitta de vanligaste frågorna om den nya internetbanken.

*vissa funktioner har ännu inte implementerats och vissa funktioner kan synas men ännu inte vara i bruk.