Ekobankens årsredovisning 2021

Nu är Ekobankens årsredovisning för 2021 publicerad. I årsredovisningen finns sedvanlig information om bankens resultat, ställning och utveckling. Nytt för i år är att årsredovisningen är en s.k. integrerad rapport. I årsredovisningen kan du även bl.a. se listan på alla våra företagslånekunder med vilka globala mål de bidrar till främst, hållbarhetsinformation, lånekundernas koldioxidutsläpp, och exempel på hur och var vi har engagerat oss och vilka frågor i övrigt vi har arbetat med. Stort tack till alla som bidrar till att Ekobanken fortsätter utvecklas!

Läs hela årsredovisningen här.