Ekobanken är bäst igen!

Mer insyn för allmänheten

Fair Finance Guide har genomfört årets granskning av nio olika banker vad gäller hur hållbart och ansvarsfullt de investerar och lånar ut pengar. Detta görs med syfte att förbättra insynen för allmänheten och på så sätt påverka bankerna till att ta större ansvar. 

Årets granskning visar att Ekobanken återigen visar på mest hållbarhet och tar mest ansvar för sin utlåning av de svenska banker som har granskats under 2022. Här kan du läsa hela granskningen.

Ekobankens sätt att arbeta är hållbart i längden

– Ekobanken är en unik bank i Sverige och vår affär bidrar till ett annat finansiellt tankesätt. Det vi arbetar med är det ni ser, vi har inga sidospår utan arbetar med att pengarna ska bidra till ett hållbarare samhälle när de är på banken. Att vi återigen kommer på första plats i den här granskningen gör mig mycket stolt och jag vill tacka alla kunder, medarbetare, ägare och förtroendevalda säger Maria Flock Åhlander, vd på Ekobanken.

Protesterna från bankkunderna fungerar

Sedan Fair Finance Guide inledde granskningar av bankerna 2014 har över 40 000 svenska bankkunder skickat ett meddelande till sin bank via sajten och uppmanat till större hänsyn till hållbarhetsfrågor. Bankerna har också förbättrat sina hållbarhetslöften rejält under åren och lovar idag tre gånger mer än vid starten 2014.

Om Fair Finance Guide

Fair Finance Guide har funnits sedan 2009 och är ett internationellt initiativ som granskar Sveriges sju största banker och två av de mindre bankerna som valt att prioritera hållbarhet i sin verksamhet. Fair Finance Guide är ett samarbetsinitiativ i 15 länder där en internationell metod används för granskning av banker. Initiativet finansieras med stöd från Sida.