Ekobanken skylt i Gamla Stan, Stockholm

Med anledning av Riksbankens senaste höjningar av styrräntan

Med anledning av Riksbankens senaste höjningar av styrräntan höjer Ekobanken per 2022-07-01 räntorna på bolån.  

3 månader höjs med 0,50 procentenheter, 2 år bunden ränta med 0,75 procentenheter och 5 år bunden ränta med 0,50 procentenheter.

Aktuell prislista