Information till för dig som företagare, med anledning av Covid 19 (Coronaviruset)

Regeringen och statliga myndigheter har vidtagit ett antal åtgärder för att hjälpa företagare som drabbats:

Korttidspermittering införs
Det här förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften och samtidigt får den anställde ut över 90 procent av lönen. Har du anställda och ditt företag är ekonomiskt pressat kan du få ekonomiskt stöd och detta stöd kallas korttidspermittering. Förslaget om korttidspermittering träder i kraft den 7 april 2020 och tillämpas retroaktivt från 16 mars 2020.

Läs mer på regeringen.se 

Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader
Staten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj 2020. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14. Karensdagen tas tillfälligt bort. Åtgärden innebär att den anställde ansöker om ersättning retroaktivt för den första sjukdagen hos Försäkringskassan. Du som arbetsgivare gör karensavdrag som vanligt.

Likviditetsförstärkning via skattekontot
Förslaget innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis.

Ansök hos Skatteverket (länk)

Regeringens garantiprogram för små och medelstora företag

Onsdag den 25 mars kom ett stödpaket från Regeringen riktat till Sveriges små- och medelstora företag som är drabbade av effekterna av coronaviruset. Bland åtgärderna finns ett garantiprogram på 100 miljarder kronor, en så kallad statlig låneakut.

Garantiprogrammet gäller för nya lån och krediter, och villkoren kommer inom de närmaste dagarna utformas av Riksgälden. För Ekobanken betyder det att vi i nuläget avvaktar mer information samtidigt som vi ser över hur vi på bästa sätt kan stötta våra kunder. Vi avvaktar mer information om garantiprogrammet och hur villkoren är utformade när Riksdagen har tagit beslut.

Läs mer  på regeringen.se

Här hittar du mer information från regering och myndigheter med anledning av coronautbrottet:
Regeringen.se
Krisinformation.se
Verksamt.se
Skatteverket.se

Det räntefria lånepaket som Riksbanken gått ut med riktar sig till de penningpolitiska motparterna och gäller således inte Ekobanken

Kom i kontakt med Ekobanken

Med anledning av Corona-viruset (COVID-19) ser vi till att bedriva verksamheten så att smittspridning undviks. Det innebär att vi begränsar våra fysiska kundmöten och möten genomförs istället via telefon eller digitalt. Förutom via telefon nås vi som vanligt via säkra meddelanden i internetbanken och mobilbanken. Vi har nära kontakt med de kunder som behöver stöd.

Ekobanken följer utvecklingen och de nya direktiv som kan komma.

Kontakta oss via säkra meddelande i Internetbanken
Kontakta oss via telefon