Med anledning av Corona-viruset (COVID 19)

Med anledning av Corona-viruset (COVID-19) ser vi till att bedriva verksamheten så att smittspridning undviks. Det innebär att vi begränsar våra fysiska kundmöten och möten genomförs istället via telefon eller digitalt. Förutom via telefon nås vi som vanligt via säkra meddelanden i internetbanken och mobilbanken.

Vi har nära kontakt med de kunder som behöver stöd. Det räntefria lånepaket som Riksbanken gått ut med riktar sig till de penningpolitiska motparterna och gäller således inte Ekobanken. Ekobanken följer utvecklingen och de nya direktiv som kan komma.

Undantag för amortering (uppdaterat 20-04-02)

Idag, 2 april, kommer Finansinspektionen med förslaget att ge banker möjlighet att ge alla nya och befintliga bolånetagare ett undantag från kravet på amortering. Detta undantag är föreslaget att gälla från 14 april fram till och med juni 2021. Därefter omprövas beslutet. Ekobanken hanterar och prövar varje enskild bolåneförfrågan precis som tidigare.

Frågor och svar (Finansinspektionen)

Information till dig som företagare

Kontakt

Kontakta oss via säkra meddelande i Internetbanken
Kontakta oss via telefon

 

Texten uppdateras löpande