Huvudkontoret i vinterskrud.

Ekobankens resultat och kurs på andelar

Att bidra till ett hållbart samhälle

Ekobankens vision är att ställa kapital till förfogande för den hållbara omställning som världen behöver nu och framöver. Banken vill driva på för att skapa ett finansiellt system där pengarna är till för människan och planeten. Banken ska vara den mest trovärdiga banken i Sverige när det gäller att förvalta våra kunders pengar så att de stödjer hållbarhet – i ett brett perspektiv: ekologiskt, socialt och kulturellt. Missionen är att arbeta transparent och att bidra till att göra kapital mindre anonymt så att människor kan ta ansvar för hur pengar verkar, hur pengar investeras och varifrån lånade medel kommer. Banken gör det möjligt för kunderna att genom utlåning, sparande och medlemsinsatser/andelsägande i banken bidra till ett hållbart samhälle.

I en tid som denna är det viktigt att visa att det går att förändra och påverka samhället i en positiv riktning. Transparensen eller öppenheten är en byggsten för att skapa förändring. Ekobanken är Sveriges enda bank som arbetar med transparens i sin utlåning och organisation.

Ekobanken har ett mycket bra resultat 2023

Resultatet efter skatt uppgår till 4,6 mkr. Räntenettot och övriga rörelseintäkter har ökat med 16 % jämfört med 2022. Styrelsen har satt en ny kurs på tillkommande andelar så att den ökar med 3,8 %, till 1 460 kr/1 000 kr.

Banken har fortsatt inga konstaterade kreditförluster. Antalet nya kunder fortsätter att öka. In- och utlåningen är i stort sett oförändrade mot 2022. Det är en stor skillnad mot 2022 då utlåningsökningen var mycket hög, relaterad till ökning av byggkreditiv till hållbara projekt. Banken beslutade hösten 2022 att under 2023 inte finansiera nya bostadsprojekt. Nyutlåningen har främst skett till befintliga kunder inom undervisning och omsorg samt lån till mindre aktörer såsom sociala arbetskooperativ, EU-projekt inom bl.a. hållbar livsmedelsförsörjning och hjälp till människor på flykt från Ukraina och krig.

Banken fyllde 25 år 2023 och det firades hela året. Det stora firandet skedde i samband med bankens ordinarie föreningsstämma. Den hölls 28 april i Kulturhuset i Ytterjärna efter en förmiddag med tre seminarier; ”Ekodistrikt Sörmland och den internationella organisationen Global Alliance for Organic Districts”, ”Aurora stämmer svenska staten” och ”Ställ om! Allt att vinna på ett klimatsmart liv.”. Samtidigt hölls en minimässa med några av Ekobankens kunder som utställare. Banken bjöd på födelsedagslunch och ett stort tårtkalas efter stämman.

Under 2023 har banken deltagit i konferenser, seminarier och möten med befintliga och nya kunder, medlemmar och samarbetspartners. Efter en lång tid med extremt låga räntor i samhället ökade räntorna under 2022 och 2023. Samtidigt är Sverige i ett sämre ekonomiskt läge. 2023 präglades av en hög inflation som centralbankerna i världen försök arbetat med att få bukt med och det ser ut att stabilisera sig under 2024. Det finns en fortsatt oro bland människor och företag för hur ekonomin kommer att påverka tillvaron. 

Banken får många frågor angående tjänsteutvecklingen. Tjänsteutvecklingen balanseras mellan vad kunderna mest efterfrågar i förhållande till kostnaden för att etablera en ny tjänst. Under 2023 har bl.a. tjänsten integrerad bokföring lanserats, vilket har varit en efterlängtad tjänst bland företags- och föreningskunder. 

Avslutningsvis vill vi på banken tacka alla kunder, medlemmar och samarbetspartners för ett fint och innehållsrikt 2023.

 

Föreningsstämma 26 april

Årets föreningsstämma kommer att hållas den 26 april på Skillebyholm i Järna och i samband med det kommer det att vara ett seminarium och studiebesök samt bjudas på lunch innan stämman.

Kallelsen till stämman kommer i nästa nummer av Goda affärer och på vår hemsida. Håll utkik för mer information.