Fredrik Lidman, Karl-Erik Edris och Maria Flock Åhlander

Nytt poddavsnitt med I Fjärilens tid

I detta avsnitt samtalar Fredrik Lidman, Karl-Erik Edrisoch vår vd Maria Flock Åhlander om Ekobanken som en liten värdedriven bank med ett löfte om ett framtida bankväsende där omsorgen om både människornas och naturens vällevnad står i centrum.

 

[embed]https://soundcloud.com/i_fjarilens_tid/19-maria-flock-ahlander-ekobanken-den-lilla-torra-flacken[/embed] [embed]https://soundcloud.com/i_fjarilens_tid/19-maria-flock-ahlander-ekobanken-den-lilla-torra-flacken[/embed]