World Favor Big

Informationsmöte om formulär Wordfavor

Ekobanken använder ett formulär från Worldfavor för att skicka ut hållbarhetsfrågor till er lånekunder. Första gången när en ny lånefråga ställs och sedan i samband med en uppföljning varje år.

Nu byter Worldfavor plattform från och med årsskiftet. Mycket kommer att vara precis som innan men den nya plattformen Worldfavor 2.0 är mer användarvänlig och har flera nya funktioner, inklusive en ”koldioxidutsläppsräknare” som ni kan använda er av. Ni kommer även få tillgång till er data som skapas när ni svarar på rapporteringen årligen.

För att introducera den nya plattformen bjuder vi in till ett kort informationsmöte den 12 december kl 13.00 på Teams. En länk till detta har skickats ut per mail från Worldfavor (finns även nedan).

Introduktionstillfället kommer att spelas in för de som inte har möjlighet att närvara den 12 december.

Ekobankens vd Maria Flock Åhlander hälsar välkomna och gör en kort introduktion till mötet och presenterar Pauline Claise, bankens nya hållbarhetssamordnare.

Sedan kommer My Gummeson från Worldfavor att hålla i en introduktion till den nya plattformen.

Välkomna!

Microsoft Teams-möte

Anslut från datorn, mobilappen eller rumenheten

Klicka här för att ansluta till mötet

Mötes-ID: 360 346 361 767 Lösenord: thDXAy

Ladda ned Teams | Anslut på webben

Läs mer | Mötesalternativ