Kallelse till extra föreningsstämma

VÄLKOMMEN TILL EKOBANKENS EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2022

Extra föreningsstämma hålls digitalt den 23 maj 2022 kl. 10.00.
Kallelse (pdf)  Dagordning (pdf)