Fairtrade Challenge

Fairtrade challenge och debattartikel

Det offentliga måste köpa in rättvist – ”Åtta av tio svenskar tycker att myndigheter ska ställa hållbarhetskrav vid inköp från länder med utbredd fattigdom för att inte påverka mänskliga rättigheter negativt, visar en dagsfärsk Kantar Sifo-undersökning. Det är en viktig signal till politiker i en tid när fattigdom ökar i världen. Sveriges åtaganden vad gäller mänskliga rättigheter och FN:s globala mål behöver omsättas i en hållbar offentlig upphandling.” Det skriver vi tillsammans med 16 andra organisationer inför årets Fairtrade Challenge.

Läs hela debattartikeln