Jonna Bornemark får Hillesgårdspriset för medmänsklighet 2021

Jonna Bornemark främjar verklig samverkan mellan människor. Med hjärna och hjärta, mod och empati betonar hon känslans, intuitionens och omsorgens självklara plats i alla mellanmänskliga förehavanden. Envetet och skickligt kämpar hon för ett mänskligare samhälle, och hon vänder sig både till samhällets makthavare och den "vanliga människan". Därför får hon Hillesgårdspriset för medmänsklighet och mod 2021.

Jonna Bornemark, professor i filosofi på Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola, väckte stor uppmärksamhet 2018 med boken Det omätbaras renässans, en skarp vidräkning med idén om att allt i vårt samhälle kan systematiseras, vägas och mätas in i minsta detalj. I hennes senaste bok Horisonten finns alltid kvar ligger fokus på den alldeles för lite betonade och förstådda, men helt centrala mänskliga egenskapen omdöme.

Böckerna anlägger ett djuplodande, filosofiskt perspektiv på det faktum att det i många jobb numera blir allt viktigare att mäta och dokumentera, med mängder av administration som följd. Jonna Bornemark tycker sig då se att vi har satt datorns intelligens som ideal och därmed glömt bort vad en människa är och kan.

Hon framhäver också att allt inte kan mätas, och att det inte går att kräva siffror för att något ska vara verkligt. Empati och omdöme finns exempelvis, men kan inte mätas.

Under många år har Jonna Bornemark mött yrkesverksamma inom till exempel polisen, vården, skolan, förskolan och psykiatrin. 

Hon ser införandet av New Public Management-modeller (NPM) i offentlig verksamhet som en stor orsak till mätbarhetshetsen.

Syftet med NPM är att det offentliga alltmer ska efterlikna det privata näringslivet när det gäller att utnyttja resurser på ett så rationellt och effektivt sätt som möjligt. Det innebär mer detaljstyrning och en ständig granskning för att kontrollera att alla mål uppnåtts.

En konsekvens blir att utrymmet krymper för tillit till personalens omdöme och kunskap. Och som Jonna Bornemark sa i sitt tal vid Riksmötets öppnande för två år sedan: "Att inte tro på omdömet är att inte tro på människan."

- Jonna Bornemark får 2021 års Hillesgårdspris för medmänsklighet och mod för att hon med sitt glasklara och stridbara tänkande lyckats visa att om vi vill utveckla det goda omdöme som krävs för att bygga ett mänskligare samhälle så behövs en renässans för det omätbara, att vi uppvärderar intuitionen och den empatiska känslan för varandra, skriver prisets jury i sin motivering. 

- Jag är väldigt stolt och glad över att få detta pris. Jag vill att omdöme, empati och klokskap ska få en renässans, säger Jonna Bornemark.

Hon fortsätter:

- Sverige är bra på att ordna, kontrollera och granska tillvaron. Men baksidan är att vi skapar ett system som inte kan ta vara på ett professionellt omdöme. Livet är rörligt, ständigt lite annorlunda och specifikt - och det är just denna känslighet inför det levande som omdömet har, men inte manualen. De här sakerna är viktiga för mig som filosof att lyfta fram. 

Ekobanken är stolt sponsor av Hillesgårdspriset.

Prisutdelning och panelsamtal

Prisutdelningen och ett panelsamtal med pristagaren genomförs inför en särskilt inbjuden publik. Båda programpunkterna filmas, och de publiceras den 23 oktober.
Se www.hillesgardspriset.se.